Recuerda
Home / Objectius

Objectius

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Mas Boadella assumeix els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares, els pares, els tutors i tutores, el professorat i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació de les mares i dels pares de l’alumnat en la gestió del centre.

c) Assistir les mares i els pares de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.

d) Promoure la representació i la participació de les mares i dels pares de l’alumnat en els consells escolars del centre i en altres òrgans col.legiats.

e) Facilitar la col.laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col.laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars i/o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, fisicoesportives, expressives, formatives i culturals.

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top